Doplněk AuthorizedUsers (Zástupnost) rozšiřuje základní funkcionalitu JIRA o možnost definice spolupracujících a zástupných vedoucích projektů a jejich komponent a možnost definice oprávněných uživatelů a skupin pro přístup k úlohám (issue), které jsou součástí určité komponenty projektu.

Rozšíření přidá na hlavní stránku projektu záložky, ve kterých probíhá konfigurace uživatelů podle projektových komponent. V případě vedoucích komponent mohou být vybráni spolupracující a zástupní vedoucí z uživatelů JIRA. Dále je možno rozšířit seznam uživatelů, kteří mají být notifikováni o událostech - o uživatele, kteří jsou definováni jako zástupci.

Doplněk kalkuluje s nepřítomností definovaných zastupujících osob. Tato funkcionalita je plně použitelná ve spojení s rozšířením Onlio FarAway.

Druhá část rozšíření definuje autorizované uživatele a skupiny pro projektové komponenty. Slouží k definici oprávněných uživatelů a skupin pro danou komponentu. V praxi to znamená rozšíření schématu oprávnění o položku "Authorized Users and Groups for Component". Na základě tohoto oprávnění jsou následně zpřístupněny úlohy jen oprávněným uživatelům.

  • No labels