Dokumentace pro Timesheets (pro JIRA 7.x)

Onlio Timesheets umožňuje vykazovat hodiny za práci, odvedenou na JIRA úlohách včetně komentáře a kontrolů těchto výkazů vedoucími zaměstnanci. 

 

Mezi jeho funkce patří:

Zobrazování výkazů práce a jejich stavu k danému období

Přehled hodin, vykázaných na projekty a JIRA úlohy

Organizační struktura vztahů nadřízených, podřízených a zástupců (a kdo může vidět čí pracovní výkazy)

Možnosti správy, editace a odsouhlasování výkazů

Export mimo JIRA

 

 

  • No labels