Onlio ResponseTimes je doplněk systému JIRA, který má za úkol upozornit řešitele úloh na povinnost reagovat na události spojené s úlohami daného projektu (případně komponenty projektu). Nutnost reagovat na událost je definovaná konfigurací a je vztahuje se k úlohám daného projektu nebo k dané komponentě projektu.

Základní funkcí doplňku je upozorňování uživatelů odpovědných za plnění úlohy (Vedoucí projektu, Vedoucí komponenty, Řešitel) na blížící se termín požadované reakce na událost v úloze. V současné chvíli jsou sledovány události "Vytvoření úlohy", "Komentář klienta" a "Komentář vývojáře".

Funkcionality lze využít například v případě, kdy uživatel má s klientem smlouvu o servisní podpoře (např. smlouva typu SLA), která definuje reakční doby na ohlášený podnět ze strany klienta, nebo se například řídí interními ISO předpisy vyžadujícími reakce na vstupy zákazníků.

Nejdůležitější funkce doplňku představují:

  • zasílání upozornění na blížící se požadovaný termín reakce dle nastavení
  • zobrazení doby reakce na stránce detailu úlohy
  • No labels