Add-on je k dispozici na Atlassian Marketplace

 

Onlio Timesheets je doplněk systému JIRA sloužící k evidenci výkazů práce, tj. k evidenci času stráveného na plnění dané úlohy. Základní funkcí doplňku je tedy vložení časových údajů, které určují odpracovaný čas na dané úloze. Kromě časového údaje mohou zde být uvedeny i informace popisující vlastní činnosti uživatele. Systém tyto údaje ukládá a nabízí funkcionality k následnému zobrazení a vyhodnocení vložených údajů. Toto jsou nejdůležitější funkce doplňku:

 • doplněk definuje stavy a přechody mezi stavy pro výkaz práce
 • doplněk udržuje definici organizační struktury (definuje vztahy mezi zaměstnanci nadřízený/podřízený a zastupující/zastupovaný)
 • možná správa, kontrola a schválení výkazu práce podřízených zaměstnanců (podřízených zaměstnanců zastupované osoby)
 • bezpečnostní omezení – dle své role uživatel vidí své záznamy a záznamy podřízených (podřízených zaměstnanců zastupované osoby)
 • zobrazení výkazu práce a stavu výkazu práce
 • pracovní fond k danému období
 • přehled vykázané práce k danému období
 • přehled projektů, na kterých se uživatel v daném období podílel
 • přehled úloh, na kterých uživatel pracoval
 • výpočet odpracovaných hodin na danému projektu
 • výpočet odpracovaných hodin na dané úloze
 • export dat do externího souboru
 • možná hromadná úprava vložených údajů
 • No labels