Child pages
 • FarAway 2.0 Administrační příručka

Onlio FarAway (pro JIRA 7.x)

Obsah

Instalace add-onu

 1. Připojte se na server JIRY, kam chcete FarAway instalovat, jako uživatel s administrátorskými právy.
 2. Vyberte , dále Add-ons.
 3. V okně "Find new Add-ons" vyhledejte "FarAway". 
 4. U add-onu "Onlio FarAway" vyberte "Free Trial".
 5. Přihlašte se se svým AtlassianID pro obdržení klíče pro trial verzi aplikace. 

Instalační procedura FarAway zajistí: 

 • Instalaci souborů.
 • Vytvoření výchozích uživatelských skupin pro FarAway.
 • Vytvoření služby FarAwayUpdateJob.
 • Vytvoření nastavitelného uživatelského sloupce.
 • Zařazení administrátorů do rolí "Editors".
 • Základní nastavení add-onu včetně propojení s databází.

Aktualizace se dají stáhnout z Atlassian marketplace a administrátora na ně upozorňuje JIRA Universal Plugin Manager.

Další nastavení

 • Je nutno uživatelům přiřadit práva k používání aplikace (tj. umístit do příslušných JIRA Group / Organizační struktury).
 • Abyste v úloze viděli upozornění na chybějícího řešitele, nastavte v administraci JIRA uživatelský sloupec "FarAway: Assignee Warning" a kdo jej uvidí (role WarningViewers).
 • Přidejte uživatele, kteří mohou přidávat absence, do JIRA skupiny "FARAWAY-USERS", kterou add-on automaticky při instalaci vytvoří.
 • Pokud JIRA skupinu nevyužijete, změňte v nastavení add-onu "Use org. structure" na true a zadejte uživatele do Organizační struktury (viz Administrace - Settings a níže).

Licence

Po vypršení trial verze je třeba koupit licenci. Pokud chybí, nelze do add-onu vkládat nová data a měnit nastavení. Lze použít jak Onlio licenci, koupenou u Onlio, a.s., tak Atlassian licenci, koupenou na Atlassian Marketplace. Při použití Onlio licence musí být prázdné pole License key, kam se vkládá Atlassian licence (níže). 

 

Administrace

Pro přístup do administrace aplikace:

 1. Vyberte , dále Add-ons.
 2. V levém sloupci vyberte jednu z možností v sekci "ONLIO FARAWAY".

Settings

Zde administrátor mění nastavení aplikace.

Co znamenají jednotlivé položky:

Nastavení

Popis

Uživatele definujeNázev JIRA Group (výchozí nastavení)

Vacation Group

Uživatelé, kteří právě chybí.

SystemINT-OUT
Outworking GroupUživatelé, kteří sice chybí, ale pracují (Homeoffice)SystemINT-OUT-WORKING

Editors Group

Uživatelé, kteří mohou přidávat/měnit/mazat záznamy i ostatních uživatelů.

AdministrátorINT-OUT-EDITORS

Viewers Group

Uživatelé, kteří vidí záznamy o dovolených.

AdministrátorINT-OUT-VIEWERS

WarningViewers

Uživatelé, kteří mohou vidět varování o nepřítomnosti.

Administrátorjira-developers
Project Vacation

Klíč projektu, kam se vytváří úlohy pro zadané absence. V případě nevyplnění nejsou vytvářeny.

  
Issue TypeTyp úloh, které se vytváří v projektu pro absence (Bug, Task...)  
Start date custom fieldPokud si nastavíte "Project vacation", tak si můžete v úlohách, které v něm vzniknou, zobrazit pole s datem začátku absence. Do tohoto řádku v nastavení uveďte jméno předem vytvořeného uživatelského pole (Datepicker).  
End date custom fieldPokud si nastavíte "Project vacation", tak si můžete v úlohách, které v něm vzniknou, zobrazit pole s datem konce absence. Do tohoto řádku v nastavení uveďte jméno předem vytvořeného uživatelského pole (Datepicker).  
Use org. structureZde zapnete organizační strukturu: Uživatelé, kteří jsou v ní uvedení, mohou tvořit záznamy o své nepřítomnosti. Pokud organizační struktury nevyužíváte, ale využíváte skupinu FARAWAY-USERS v JIRA, ponechte údaj "false".  
Org. structure providerMůžete používat organizační strukturu jak z Faraway, tak z Onlio Timesheets. Zde si vybíráte, kterou.  

Homeoffice, Vacation

Do uživatelských skupin Homeoffice a Vacation nevkládejte uživatele. Jedná se o interní skupiny aplikace.

Global lists

Zaměstnanci mohou chybět z různých důvodů. Nový typ absence přidáme tlačítkem "Add". Tlačítko "Reload" seznam aktualizuje. Sloupec "Working" uvádí, zda v tomto stavu zaměstnanec pracuje, např Homeoffice (true = ano, false = ne), a "Disable" jestli lze či nelze zadávat do tohoto stavu.

Organization structure

Uživatelé, kteří jsou sem zařazení, mohou vytvářet záznamy o svých absencích, pokud nevyužijete skupinu FARAWAY-USERS v JIRA.

Je možné je sem přidávat tlačítkem "Add Employee / Přidat zaměstnance". Uživatelé již musí existovat v JIRA a administrátor k nim může vyplnit různé další informace.

Onlio License

V nabídce "Onlio License" lze vkládat licenční klíč pořízený v Onlio - nikoli na Marketplace (tento se zadává na obrazovce Faraway v administraci v "Manage add-ons"). Chcete-li použít licenci vydanou Onlio, a.s., nesmí být vyplněno vstupní pole pro Atlassian licenci. Zde se zobrazuje buď zpráva "Aktuálně není k dispozici žádná licence" nebo, v případě použití licence její popis (ID Licence, organizace...).

 

 

Obrazovka bez licence

 

Obrazovka s licencí

Obrazovka s licencí

Uživatelská pole (Custom fields)

Add-on používá dvě pole typu "Atlassian Datepicker" pro údaje Od a Do v úlohách, které vzniknou při zadání absence. Dále používá jeden sloupec typu "FarAway: Assignee Warning", který v úloze zobrazí, že jí chybí řešitel. 

Pro přidání Custom fieldu, konkrétně "FarAway: Assignee Warning" (přidávání Datepicker je podobné) následujte tyto kroky:

 1. Připojte se jako uživatel s administrátorskými právy.
 2. Vyberte , dále Issues
 3. Vyberte ve sloupci vlevo Custom fields 
 4. Vyberte "Add custom field"
 5. Vyberte "All"
 6. Zadejte "FarAway: Assignee Warning".

 7. Vyplňte název a popis pole.
 8. Nakonec vyberte Obrazovky, kde pole chcete zobrazovat.

Služby

Při instalaci vzniká služba Onlio FarAway Update Job. Tato provádí pravidelné aktualizace stavů uživatelů Homeoffice Vacation.

 • No labels