Child pages
 • FarAway 2.0 Uživatelská příručka

Zde najdete pokyny pro práci uživatele s add-onem FarAway.

Jak vytvořit záznam o nepřítomnosti

 1. Máte-li povolení vytvářet záznamy, v navigačním panelu JIRA vyberte položku FarAway a v ní stejnojmenné tlačítko.

 

      2. Vyberte "Přidat záznam o nepřítomnosti"

      3. Na následující obrazovce vyplňte údaje a vyberte "Přidat".

 • Uživatel – Jméno nepřítomného uživatele (s rolí "Editor" lze zadávat dovolené i jiným zaměstnancům, které najdete kliknutím na černobílou ikonu)
 • Důvod nepřítomnosti – Důvod absence
 • Od – nepřítomnost od
 • Do (včetně) – nepřítomnost do
 • h/d – Kolik hodin zaměstnanec chybí v každém z vybraných dní (výchozí 8)?
 • Poznámka – Poznámka k absenci

Pokud je nastaven projekt pro úlohy absencí, po kliknutí na "Add" v něm vznikne úloha. .

Zobrazení záznamů 

Zobrazovat současné a plánované absence může uživatel s rolí "Viewer". Uživatel s rolí "Editor" může záznamy upravovat, odstraňovat, a zobrazovat minulé.

Ongoing absence zobrazí právě probíhající dovolené, planned absence zobrazí ty, které se chystají v budoucnu a last absence jsou dovolené v minulosti. Ty lze exportovat ve formátu CSV.

 

Chybějící řešitel

Výstrahu o chybějícím řešiteli úlohy vidí uživatel s rolí "WarningViewer". Nejprve je třeba nastavit uživatelské pole dle dokumentace pro administrátory.

Kalendář

Kalendář umožňuje zobrazit absence a úkoly, určené ke kompletaci v určitý den.

Můžete si filtrovat, které záznamy v kalendáři uvidíte: toto si nastavíte na levé straně kalendáře. "FarAway" zobrazuje záznamy o absencích, "Due Day" zobrazuje due dates JIRA úloh a Release Day zobrazuje data zveřejnění Verzí v různých projektech.

Filtrování záznamů

Faraway nově umožňuje filtrovat záznamy jednotlivých zaměstnanců podle jména, doby absence nebo důvodu nepřítomnosti. Tyto kritéria se zadávají v horním řádku při prohlížení ať už probíhajících, tak plánovaných nebo uplynulých absencí.

Gadget

Pro umístění FarAway miniaplikace na nástěnku následujte tyto kroky:

 1. V nabídce "Nástěnky" vyberte "Add gadget".
 2. V adresáři miniaplikací zadejte "FarAway".
 3. U miniaplikace "Onlio FarAway" vyberte "Add gadget".
 4. Nastavte častost aktualizací miniaplikace.

Uživatelské role a funkcionality

Tabulka níže popisuje základní funkcionality add-onu a jejich dostupnost dle role uživatele.

FarAway Role / Funkčnost

Editor

Viewer

WarningViewer

JIRA Administrator

Nastavení add-onu

ne

ne

ne

ano

Editace záznamů

ano

ne

ne

ne

Zobrazení záznamů

ano

ano

ne

ne

Varování o nepřítomnosti

ne

ne

ano

ne

 • No labels