Child pages
 • Timesheets Stažení JAR souboru a poznámky k vydání

 

1.12.3

1.12.2

 • podpora JIRA 6.4 - 6.4.x
 • oprava chyb
 • doplnění drobných funkcionalit:
  1. Omezení na vkládání údajů:
   1. Data je možno vkládat jen v "časovém oknu" - např. jen na aktuální den a na předchozí pracovní den. Časové okno reflektuje svátky, které add-on již eviduje. Časové okno je možno definovat v administraci.
  2. V rámci časového okna lze vykázat i na uzavřený task.
 • stažení JAR souboru: OnlioTimesheets-1.12.2.jar

1.11.8b

1.11.8

 • podpora JIRA 6.0 - 6.3
 • oprava chyb

1.11.5

 • podpora JIRA 6.2
 • možná uživatelská konfigurace reportu - Výkaz práce zaměstnance
 • REST API
 • oprava chyb

1.10.0

 • podpora JIRA 6.1
 • možná uživatelská konfigurace reportu - Přehled vložených záznamů (Export)
 • gadget týdenní pohled na výkaz práce

1.9.2

 • Pokud záznam o vykázané práci má komentář, může být vytvořen stejný komentář k úloze.

1.9.1

 • podpora JIRA 6.0
 • změny v lokalizaci
 • nepoužívá se STAFF JIRA projekt

1.8.3

Release 2013.04.15

 • Lokalizace – english , czech
 • podpora Atlassian market place
 • podpora JIRA 5.2

 

1.6.0

Release 2012.05.15

 • all valid employees can see Entries Report
 • Viewers Project Role, Admin Group and Viewer Group are configurable in Settings

1.5.4

Release 2012.01.15

 • removed permission for assignee to see all entries on issue
 • timesheet admin can now access plugin settings even if it is not jira admin
 • quick form in issue tab panel
 • No labels