Child pages
 • AuthorizedUsers Uživatelská příručka

Tato příručka obsahuje informace o tom, jak používat doplněk JIRA Onlio AuthorizedUsers.

Doplněk od uživatele nepožaduje žádné specifické činnosti. Běžný uživatel je pouze konzumentem informací, které doplněk na základě administračních nastavení produkuje.

Pro zjednodušení budeme uvádět, že uživatel je na dovolené, když je ve "Vacation Group/Skupina Vacation" defaultně skupina INT-OUT.

Zobrazení uživatelských sloupců

Aplikace definuje dva uživatelské sloupce:

 1. AuthorizedUsers: Intelligent Assignee
 2. AuthorizedUsers: Intelligent Component Lead

AuthorizedUsers: Intelligent Assignee

Toto vlastní pole zobrazuje zástupce Assignee/Řešitele úlohy. Hodnota pole je určena pomocí následující logiky:

 1. Ukáže "Assignee/Řešitel", který není na dovolené.
 2. Pokud je "Assignee/Řešitel" na dovolené, pak ukáže všechny uživatele z JIRA skupiny definované v user property "teamGroup" u konkrétního "Assignee/Řešitel". kteří jsou současně členy "Group Assignee Allowed"/"Skupina Assignee Alloved" a nejsou na dovolené,
 3. (v plánu) Pokud jsou i všichni výše jmenovaní na dovolené, pak ukáže "Project Lead/Vedoucí projektu".
 4. (v plánu) Pokud je i "Project Lead/Vedoucí projektu" na dovolené, pak ukáže opět původního "Assignee/Řešitel".

AuthorizedUsers: Intelligent Component Lead

Toto vlastní pole zobrazuje zástupce komponent projektu pro danou úlohu. Hodnota pole je určena pomocí následující logiky:

 1. Ukáže "Lead/Hlavní vedoucí" a "Peer Leaders/Ekvivalentní náhrada", kteří nejsou na dovolené.
 2. Pokud je "Lead/Hlavní vedoucí" i všichni "Peer Leaders/Ekvivalentní náhrada" na dovolené, pak ukáže první "Backup Leaders/Zástupci", který není na dovolené.
 3. Pokud jsou i všichni "Backup Leaders/Zástupci" na dovolené, pak ukáže "Project Lead/Vedoucí projektu".
 4. Pokud je i "Project Lead/Vedoucí projektu" na dovolené, ukáže všechny uvedené uživatelé, i když jsou na dovolené.

Editace Ekvivalentní náhrady a Zástupců:

 

Definice zastupujících vedoucích

Záložka "Vedoucí komponent" v detailu projektu zobrazuje definované zastupující komponent. Pro editaci zástupců komponent je nezbytná existence komponent projektu.

Uživatel s příslušným oprávněním může tato nastavení dále upravovat, po stisku tlačítka "Upravit" je uživatel přesměrován na záložku dané komponenty.

Pomocí tlačítek a vstupních polí je možné definovat zástupce vedoucích aktuální komponenty. Pokud je definice shodná s již existující je možné definovat "Závislost", tj převzít již existující definici zastupujících vedoucích.

Definovaní zástupci jsou poté zobrazováni dle uvedeného algoritmu v uživatelském poli "AuthorizedUsers: Intelligent Component Lead" nebo v případě nastavení upozorňování, obesílaní příslušnými upozorněními.

 

Uživatelské role a funkcionality

Tabulka níže popisuje základní funkcionality doplňku a jejich dostupnost dle role uživatele

Role / Funkčnost

Běžný uživatel

Uživatel vývojář

"jira-developers"

Vedoucí komponenty

Vedoucí projektu

JIRA Administrator

"jira-administrators"

Zobrazení uživatelských sloupcůanoanoanoano 

Zobrazení záložek

ne

ano

ano

ano


Editace záložky komponenty

ne

ne

ano

ano

 

Editace záložky projektu

ne

ne

ne

ano


Nastavení doplňku

ne

ne

ne

ne

 ano

 • No labels